Co mówi nam to rozporządzenie? 

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!

Informacja z pod pkt. 4

Informacja z pod pkt. 2

Informacja z pod pkt. 3 i pkt. 2

Informacja z pod pkt. 1

Przykładowa tabelka, zawierająca tylko to co niezbędne:

 § 10 1. Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego umieszcza się metrykę projektu zawierającą:


1)  Nazwę obiektu budowlanego podaną co najmniej w formie skróconej, właściwie identyfikującą obiekt;
2)  Tytuł, skalę i numer rysunku;
3)  Imię i nazwisko projektanta oraz numer posiadających uprawnień budowlanych;
4)  Datę sporządzenia rysunku i podpis projektanta;

 

Do tego dochodzi nam jeszcze pkt.2 powyższego paragrafu:

 

2. W projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, w metryce umieszcza się dodatkowo imię i nazwisko, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia i podpis projektanta sprawdzającego. 

 


To wiemy co musi zostać zawarte w metryce, a wszystko to co dodamy więcej od siebie, nie ma znaczenia. Możemy tutaj dodać np. logo pracowni, czy numer kontaktowy.

 

A co do wyglądu? Tego rozporządzenie nie definiuje w żaden sposób. Zwyczajowo utarło się, żeby metrykę umieszczać w prawym dolnym rogu rysunku. Jest to sposób ułatwiający znalezienie jej. Co do samego kształtu, możemy wymyśleć go sobie sami. Pamiętajmy jednak, że metryki projektu muszą być czytelne! Metryki nie mogą zostać sporządzone w sposób uniemożliwiający ich prawidłowe odczytanie, o czym mówi nam chociażby  § 9 powyższego rozporządzenia. 

Rozwiń menu

11 maja 2022

Ile istnieje projektów - tyle istnieje tabelek. Poprawnie jednak powinniśmy mówić o nich: metryki projektu. Co powinna zawierać i jak wyglądać taka metryka? Na to pytanie odpowiada nam bardzo zwięźle:

#1 Jak poprawnie sporządzić tabelkę projektową?