3) Przykładowy rysunek PZT

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!

Oczywiście oznaczeń może być znacznie więcej lub mniej – wszystko zależy od zapotrzebowania danego projektu. Te powyższe powinny jednak wam pomóc zacząć rysować jak i odczytywać inne rysunki Projektów Zagospodarowań Terenu. Pamiętajmy również, że na cały projekt PZT składa się nie tylko rysunek, ale i opis.  

Instalacje do usunięcia

Instalacje deszczowe

Instalacje gazowe

Instalacje wodociągowe

Instalacje kanalizacyjne

Instalacje energetyczne

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Obowiązująca linia zabudowy

Istniejąca zieleń średnia/wysoka

Projektowana zieleń średnia/wysoka

Furta

Ogrodzenie

Miejsce gromadzenia odpadów

Tarasy zewnętrzne

Nawierzchnia istniejąca

Nawierzchnia utwardzona / utwardzenie geokratą

Nawierzchnia utwardzona / nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia utwardzona / nawierzchnia asfaltowa

Zieleń niska / Powierzchnia biologicznie czynna 50%

Zieleń niska / Powierzchnia biologicznie czynna 100%

Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych

Miejsce postojowe naziemne

Zjazd do garażu podziemnego

Punkty graniczne opracowania

Granica opracowania

Granica działek

Poziom posadowienia parteru budynku

Wjazd do budynku

Wejście do budynku

Obrys kondygnacji podziemnej

Obiekty do likwidacji

Ilość kondygnacji budynku

Numeracja budynku

Obiekty projektowane

 


Do stosowanych oznaczeń możecie posłużyć się również Polską Normą:

 

PN-B-01027 lipiec 2002 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

 

Nie możemy jednak wam jej udostępnić z racji praw autorskich, jednak krążą słuchy, że wystarczy wpisać jej nazwę w wyszukiwarkę Google i bez problemu ją znajdziecie ;) Bardzo zachęcamy by również się z nią zapoznać.


 

2) Oznaczenia dot. Zagospodarowania terenu

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!

1) Oznaczenie dot. Budynku na mapie

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!

Metryki projektu

Rozwiń menu

08 czerwca 2022

Zanim zaczniesz przeglądać i korzystać z zamieszczonych poniżej  oznaczeń do wykorzystania na rysunkach PZT, musisz wiedzieć jedną rzecz! Poniższe znaki/symbole/sposoby zapisu są oznaczeniami nie obligatoryjnymi.  Co to oznacza?

 

Oznacza to, że ilu jest projektantów tyle istnieje symboli do oznaczenia tego samego. Symbole mogą być mniej lub bardziej do siebie podobne, ale rzadko są identyczne. Identyczna bywa tylko nie wielka ilość symboli, uznawanych powszechnie za „jedyne słuszne rozwiązania”.

 

Najważniejsze jest, że jakich symboli byście nie użyli, musicie umieścić je w legendzie/spisie oznaczeń znajdującym się najczęściej w pobliżu:

#2 Grafiki stosowane w Projekcie Zagospodarowania Terenu