#2 Grafiki stosowane w Projekcie Zagospodarowania Terenu 

Zanim zaczniesz przeglądać i korzystać z zamieszczonych poniżej  oznaczeń do wykorzystania na rysunkach PZT, musisz wiedzieć jedną rzecz! Poniższe znaki/symbole/sposoby zapisu są oznaczeniami nie obligatoryjnymi.  Co to oznacza?

 

Oznacza to, że ilu jest projektantów tyle istnieje symboli do oznaczenia tego samego. Symbole mogą być mniej lub bardziej do siebie podobne, ale rzadko są identyczne. Identyczna bywa tylko nie wielka ilość symboli, uznawanych powszechnie za „jedyne słuszne rozwiązania”.

 

Najważniejsze jest, że jakich symboli byście nie użyli, musicie umieścić je w legendzie/spisie oznaczeń znajdującym się najczęściej w pobliżu:

08 czerwca 2022

Rozwiń menu

Metryki projektu

1) Oznaczenie dot. Budynku na mapie

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!

2) Oznaczenia dot. Zagospodarowania terenu

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!

 


Do stosowanych oznaczeń możecie posłużyć się również Polską Normą:

 

PN-B-01027 lipiec 2002 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

 

Nie możemy jednak wam jej udostępnić z racji praw autorskich, jednak krążą słuchy, że wystarczy wpisać jej nazwę w wyszukiwarkę Google i bez problemu ją znajdziecie ;) Bardzo zachęcamy by również się z nią zapoznać.


 

Obiekty projektowane

Numeracja budynku

Ilość kondygnacji budynku

Obiekty do likwidacji

Obrys kondygnacji podziemnej

Wejście do budynku

Wjazd do budynku

Poziom posadowienia parteru budynku

Granica działek

Granica opracowania

Punkty graniczne opracowania

Zjazd do garażu podziemnego

Miejsce postojowe naziemne

Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych

Zieleń niska / Powierzchnia biologicznie czynna 100%

Zieleń niska / Powierzchnia biologicznie czynna 50%

Nawierzchnia utwardzona / nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia utwardzona / nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia utwardzona / utwardzenie geokratą

Nawierzchnia istniejąca

Tarasy zewnętrzne

Miejsce gromadzenia odpadów

Ogrodzenie

Furta

Projektowana zieleń średnia/wysoka

Istniejąca zieleń średnia/wysoka

Obowiązująca linia zabudowy

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Instalacje energetyczne

Instalacje kanalizacyjne

Instalacje wodociągowe

Instalacje gazowe

Instalacje deszczowe

Instalacje do usunięcia

Oczywiście oznaczeń może być znacznie więcej lub mniej – wszystko zależy od zapotrzebowania danego projektu. Te powyższe powinny jednak wam pomóc zacząć rysować jak i odczytywać inne rysunki Projektów Zagospodarowań Terenu. Pamiętajmy również, że na cały projekt PZT składa się nie tylko rysunek, ale i opis.  

3) Przykładowy rysunek PZT

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!