Szybkie liczenie by móc uzyskać potrzebne informacje!


Podręczny przelicznik skali - mapy/projektu


 | Wpisz jednostkę i sprawdź skalę lub na odwrót! | 
Długość na mapie/projekcie:
Długość rzeczywista :
Skala = 1 :


Skala = 1 :
Długość na mapie/projekcie:
Długość rzeczywista : cm

Skala = 1 :
Długość rzeczywista:
Długość na mapie/projekcie : cm

Rozwiń menu

27 kwietnia 2022

#2 Podręczny przelicznik skali - mapy/projektu