#3 Grafiki stosowane w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym 

Zanim zaczniesz przeglądać i korzystać z zamieszczonych poniżej  oznaczeń do wykorzystania na rysunkach PAB, musisz wiedzieć jedną rzecz! Poniższe znaki/symbole/sposoby zapisu są oznaczeniami nie obligatoryjnymi.  Co to oznacza?

 

Oznacza to, że ilu jest projektantów tyle istnieje podobnych/zbliżonych symboli do oznaczenia tego samego. Symbole rzadko są identyczne. Identyczna może być tylko nie wielka ilość symboli, uznawanych powszechnie za „jedyne słuszne rozwiązania”.

 

Najważniejsze jest, że jakich symboli byście nie użyli, musicie umieścić je w legendzie/spisie oznaczeń znajdującym się najczęściej w pobliżu:

15 czerwca 2022

Rozwiń menu

Metryki projektu

1) Oznaczenia na rysunkach architektonicznych

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!

2) Przykładowy rzut architektoniczny

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!

 


Do stosowanych oznaczeń macie odwołuje się rozporządzenie ministra w którym możecie znaleźć wykaz Polskich Norm takich jak np.:

 

PN-EN ISO 4157-1 : 2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części budynków

lub  

PN-B-01025  Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

 

To oczywiście nie wszystkie. Nie możemy jednak wam ich udostępnić z racji praw autorskich, jednak krążą słuchy, że wystarczy wpisać jej nazwę w wyszukiwarkę Google i bez problemu ją znajdziecie ;) Bardzo zachęcamy by również się z nią zapoznać.


 

Ściany istniejące/koncepcyjne

Ściany projektowane żelbetowe

Ściany projektowane betonowe

Ściany projektowane ceramiczne

Ziemia / grunt rodzimy

Izolacja termiczna/styropian

Izolacja termiczna/wełna mineralna

Wejście do bydynku

Kanał wentylacji grawitacyjnej 

Oznaczenia izolacji przeciwilgociowej/wiatrowej

Odpływ wody (deszczowej)

Spadek i kierunek spływu wody

Instalacje sanitarne

Urządzenia sanitarne

Kota wysokościowa architektoniczna

(od poziom wykończenia)

Kota wysokościowa konstrukcyjna

(od poziom konstrukcji)

Odnośnik z informacją dodatkową

Oznaczenia rodzaju i warst ściany

Oznaczenia rodzaju i warst podłogi

Oznaczenia rodzaju i warst dachu

Meble/Element aranżacji wnętrza

Spis warstw danej przegrody

Opisy dodatkowe/uzupełniające

Skala i strzałka Północy

Oznaczenie okna, gdzie: O-numer okna; S-Szerokość otworu w świetle; H-Wysokość otworu w świetle; Hp-Wysokość parapetu

Oznaczenie drzwi, gdzie: D-numer drzwi; S-Szerokość otworu w ościeżnicy; H-Wysokość otworu w ościeżnicy; 

Oznaczenie witryny, gdzie: W-numer witryny; S-Szerokość otworu świetle; H-Wysokość otworu w świetle; 

Oznaczenie przekroju na rysunku

Metryka pomieszczenia

3) Przykładowy przekrój architektoniczny

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!