3) Przykładowy przekrój architektoniczny

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!

Metryka pomieszczenia

Oznaczenie przekroju na rysunku

Oznaczenie witryny, gdzie: W-numer witryny; S-Szerokość otworu świetle; H-Wysokość otworu w świetle; 

Oznaczenie drzwi, gdzie: D-numer drzwi; S-Szerokość otworu w ościeżnicy; H-Wysokość otworu w ościeżnicy; 

Oznaczenie okna, gdzie: O-numer okna; S-Szerokość otworu w świetle; H-Wysokość otworu w świetle; Hp-Wysokość parapetu

Skala i strzałka Północy

Opisy dodatkowe/uzupełniające

Spis warstw danej przegrody

Meble/Element aranżacji wnętrza

Oznaczenia rodzaju i warst dachu

Oznaczenia rodzaju i warst podłogi

Oznaczenia rodzaju i warst ściany

Odnośnik z informacją dodatkową

Kota wysokościowa konstrukcyjna

(od poziom konstrukcji)

Kota wysokościowa architektoniczna

(od poziom wykończenia)

Urządzenia sanitarne

Instalacje sanitarne

Spadek i kierunek spływu wody

Odpływ wody (deszczowej)

Oznaczenia izolacji przeciwilgociowej/wiatrowej

Kanał wentylacji grawitacyjnej 

Wejście do bydynku

Izolacja termiczna/wełna mineralna

Izolacja termiczna/styropian

Ziemia / grunt rodzimy

Ściany projektowane ceramiczne

Ściany projektowane betonowe

Ściany projektowane żelbetowe

Ściany istniejące/koncepcyjne

 


Do stosowanych oznaczeń macie odwołuje się rozporządzenie ministra w którym możecie znaleźć wykaz Polskich Norm takich jak np.:

 

PN-EN ISO 4157-1 : 2001 Rysunek budowlany - Systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części budynków

lub  

PN-B-01025  Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

 

To oczywiście nie wszystkie. Nie możemy jednak wam ich udostępnić z racji praw autorskich, jednak krążą słuchy, że wystarczy wpisać jej nazwę w wyszukiwarkę Google i bez problemu ją znajdziecie ;) Bardzo zachęcamy by również się z nią zapoznać.


 

2) Przykładowy rzut architektoniczny

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!

1) Oznaczenia na rysunkach architektonicznych

Kliknij na strzałkę, by rozwinąć!

Metryki projektu

Rozwiń menu

15 czerwca 2022

Zanim zaczniesz przeglądać i korzystać z zamieszczonych poniżej  oznaczeń do wykorzystania na rysunkach PAB, musisz wiedzieć jedną rzecz! Poniższe znaki/symbole/sposoby zapisu są oznaczeniami nie obligatoryjnymi.  Co to oznacza?

 

Oznacza to, że ilu jest projektantów tyle istnieje podobnych/zbliżonych symboli do oznaczenia tego samego. Symbole rzadko są identyczne. Identyczna może być tylko nie wielka ilość symboli, uznawanych powszechnie za „jedyne słuszne rozwiązania”.

 

Najważniejsze jest, że jakich symboli byście nie użyli, musicie umieścić je w legendzie/spisie oznaczeń znajdującym się najczęściej w pobliżu:

#3 Grafiki stosowane w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym