Szybkie liczenie by móc uzyskać potrzebne informacje!


Zbiornik na wodę deszczową


  |  Powierzchnia zabudowy: m 2 - Współczynnik spływu:   |
  |  Powierzchnia terenów utwardzonych: m 2 - Współczynnik spływu:   |
  |  Wartość średniorocznego opadu: mm  |
Minimalna potrzebna pojemność zbiornika = m 3


Mapa opadow
Rodzaj powierzchni Współczynnik spływu
Dach skośny z blachą lub dachówką 0,9
Dach skośny z dachówką betonową 0,8
Dach płaski z posypką żwirową 0,6
Dach płaski bez żwiru 0,8
Papa bitumiczna 0,8
Łupek 0,8
Dach zielony w systemie intensywnym 0,3
Dach zielony w systemie ekstensywnym 0,5

Rozwiń menu

29 listopada 2022

#3 Zbiornik na wodę deszczową