Przerywane linie pokazują

sposób otwierania okna

4 Co powinniśmy wiedzieć o oknach w projekcie:

 

1) Wymagane w rozporządzeniu "Warunków Technicznych" wymiary należy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku.

 

2) W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

 

3) Okna nie mogą być tylko szybą wstawioną w ścianę. Prawo wymaga spełnienia różnego rodzaju parametrów: 

- Od okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych wymagana jest izolacja od dźwięków powietrznych;

- Spełnienie współczynnika U wg. załącznika nr 2 do rozporządzenia "Warunków Technicznych".

- Spełnienie całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego wg. załącznika nr 2 do rozporządzenia "Warunków Technicznych".

 

4) Czym jest węgarek? Węgar (węgarek) to pionowy element przy otworze okiennym lub drzwiowym otrzymany przez wysunięcie cegieł dla ścian murowanych lub dostawienie pionowych słupków dla ścian drewnianych lub kamiennych. Stanowi on oparcie dla ościeżnicy. Węgarków nie stosuje się w ścianach dwuwarstowych. Obecnie nie są one wymagane przy montażu współczesnych okien. Czasem jednak przy pracy na obiektach starszych lub przy ścianach trójwarstwowych się je stosuje.

 

5. Jak wygląda zestawienie ślusarki/stolarki okiennej:

3. Z jakich podstawowych elementów składa się okno:

2. Jak opisywać okno w projekcie:

 

O - Oznaczenie rodzaju konkretnego okna np. O1, O2, O3 itd.

H - Wysokość okna w świetle muru (ościeża)

S - Szerokość okna w świetle muru (ościeża)

hp - Wysokość parapetu (liczona od poziomu posadzki)

2) Okno montowane na konsolach w warstwie izolacyjnej

1) Klasyczny sposób montażu okna w ścianie budynku

Rozwiń menu

13 lipca 2022

Okna stanowią jeden z podstawowych elementów wyposażenia większości budynków. Warto przyjrzeć się im troszkę bliżej.

 

             1. W jaki sposób wrysowuje się okna w projekcie?

#4 Okna w projekcie - co warto wiedzieć?