- Forma i zakres Projektu Budowlanego

Rozwiń menu

16 maja 2023

Przejdźmy zatem do tego, z czego może się składać i jak wyglądać taka część DUO. Pokażemy to na przykładzie projektu budowy domu jednorodzinnego dwulokalowego, który otrzymał pozwolenie na budowę w marcu 2023r.

 

DUO składa się z 1 części: 

Części dokumentów, których spis treści umieszczany jest na początku.

 

Opinie, Uzgodnienia, Pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy w skrócie DUO. Jest to część projektu budowlanego do którego załączamy jak w tytule, wszystkie dokumenty, które muszą zostać załączone. Prościej się nie da. Jest to głównie część opisowa, jednak np. uzgodnienia mogą zawierać załączniki graficzne - czyli tak jak zobaczycie poniżej jest to rysunek PZT z pieczątką, podpisem i uwagami od danego organu, który nam coś uzgodnił.

 

W tej części musimy dołączyć wiele dokumentów. Każdy projekt będzie zawierał tą samą część dokumentów takich jak np: uprawnienia i oświadczenia projektanta, ale pozostałe dokumenty mogą być zupełnie inne dla różnych budynków - nawet jeśli będzie to ten sam projekt architektoniczno-budowlany dla domu jednorodzinnego. Kontekst lokalizacyjny, zapisy planu - mogą wpływać na konieczność uzyskania innych dokumentów, nawet jeśli byłby to ten sam dom, ale na różnych działkach.

 

Dla przykładu:

 

Chcemy postawić ten sam budynek na dwóch działkach obok siebie, ale okazuje się że jedna z działek znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego, a druga już nie. Konieczne będzie dla jednego z tych budynków uzyskanie uzgodnienia z Parkiem. Uzgodnienie to załączamy właśnie w tej części projektu budowlanego.

 

Część dokumentów będzie wynikać z aktu planu miejscowego - czyli, Decyzji o warunkach zabudowy lub Planu miejscowego. O konieczności wyodrębnienia tej sekcji mówi oczywiście:

#7 Dokumenty, Uzgodnienia i Opinie do PB