Rozwiń menu

27 lipca 2022

 

Opuściliśmy już okres starego państwa bezpowrotnie. Czas wielkich i majestatycznych piramid został za nami. Teraz nadszedł czas średniego państwa (ok. 2133 – 1786 r. p.n.e.).

 
Najpierw jednak małe wtrącenie odnośnie tego jak język i forma architektoniczna może służyć budowie jedności państwowej.

 

Tego typu elementy obecne były już w starożytnym Egipcie, i spokojnie możemy je zauważyć w czasach współczesnych.

 

Możemy tu wyróżnić:

- Monumentalizm,
- Rytm,
- Symetria,
- Osiowość,

 

 

 

#8 Mityczny Egipt – Okres średniego państwa

 

Deir El-Bahari jako nekropolia jest miejscem pochówku wielu największych faraonów. W tym kompleksie grobowców, spoczywają mumie od XI do XX Dynastii, m.in. Totmesa II, Amenhotepa I, Setiego I i Ramzesa II.

 

W ramach ciekawostki faraon Mentuhoptep odpowiadał za zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu, a faraon Hatszepsut była jedną z czterech kobiet, która dzierżyła tytuł faraona. Była też najdłużej panującą kobietą - faraonem.

 

Hatszepsut zaliczana jest też do okresu Nowego Państwa, warto mieć to na uwadze. Wystarczy spojrzeć na daty powyżej. Nie mniej sam kompleks nekropolitalny Deir El-Bahari w spojrzeniu architektonicznym zaliczany jest do okresu średniego państwa.  

 

Z okresu średniego państwa na uwagę zasługuje przede wszystkim zespół nekropolitalny w Deir El Bahari (początek ok. 2050 r. p.n.e.). W tym kompleksie możemy wyróżnić m.in.: Świątynie królowej Hatszepsut ok. 1500 r. p.n.e., za którą odpowiadał architekt Senenmut. Jak i świątynie Mentuhotepa.

 

Wg. rys planu mamy tu:

I – świątynia Hatszepsut               II – świątynia Mentuhotepa
 

1.    Bab El-Hosan (Cenotaf Mentuhotepa)
2.    Dziedziniec
3.    Pierwszy Portyk
4.    Pierwszy Taras
5.    Drugi Portyk
6.    Kaplica Hathor
7.    Kaplica Anubisa
8.    Dziedziniec – świątynia Hatszepsut
9.    Sanktuarium Amona
10.    Tumulus