Rozwiń menu

Wybierz interesujący

Cię temat :)

- DUO -
czyli: dokumenty, uzgodnienia, opinie...

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest uchwałą, którą podejmuje rada gminy lub rada miasta. Logicznie -
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to dokument planistyczny wydawany przez urząd gminy na
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego to dokument planistyczny wydawany przez dany organ aab