Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) Stan prawny na dzień 20 stycznia 2022 roku. W przejrzystej formie, zawszę pod ręką!
Warszawa, dnia 18 września 2020 r. Poz. 1609 Stan prawny na dzień 18 września 2020 roku. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Poniższy Kodeks Etyki Zawodowej Architektów, został opracowany przez Izbę Architektów na podstawie  dokumentu przygotowanego przez Radę Architektów Europy.

Wybierz interesujący

Cię temat :)

- Prawo -

 czyli, trochę podręcznego wglądu w prawo i przepisy

Rozwiń menu