- (PZT) Projekt Zagospodarowania Terenu lub Działki

- Forma i zakres Projektu Budowlanego

Rozwiń menu

28 kwietnia 2023

KARTA TYTUŁOWA

 

Okładka opracowania, w którego zawartość wchodzą 3 z 4 rzeczy wymienione przed chwilą. Dlaczego nie wszystkie?

 

Projekt Techniczny stanowi integralną część Projektu Budowlanego, ale nie musi (choć może) być złożony do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Mimo iż architekt i inne branże muszą go przygotować, często nie znajduje się on w jednej "książce" z pozostałymi elementami opracowania.

Przejdźmy zatem do tego, z czego składa się taki podstawowy projekt budowlany. Pokażemy to na przykładzie projektu budowy domu jednorodzinnego dwulokalowego, który otrzymał pozwolenie na budowę w marcu 2023r.

 

Będziecie mogli na spokojnie przejrzeć sobie cały taki projekt - od A do Z

 

Projekt budowlany składa się z 4 części - są to:

 

Nieodparcie gdy mówimy o budowaniu obiektów, domów, pozwoleniach na budowę - zawsze usłyszymy coś o projekcie budowlanym. To o czym należy pamiętać to fakt, że Projekt Budowlany nie jest jedyną potrzebną rzeczą do uzyskania pozwolenia na budowę. Stanowi on "zaledwie" załącznik do wniosku i kilku innych oświadczeń, o których powiemy sobie później. 

 

Oczywiście jest on załącznikiem najbardziej obszernym. Często wielkości niemałej książki lub całego księgozbioru w przypadku dużych obiektów i założeń. Czym wtedy tak właściwie jest? Jest niczym innym jak dokładnym przedstawieniem naszego celu inwestycyjnego, który chcemy wybudować - tak w opisie jak i w formacie rysunkowym.

 

Skąd mamy wiedzieć jak przygotować taki projekt oraz co powinien zawierać? O tym opowiada nam:

#4 Czym jest Projekt Budowlany?