Kim jest inżynier budowy?

Dziś opowiem wam troszkę o funkcjach, jakie może pełnić inżynier budowy.

 

Kim jest inżynier budowy?

 

Inżynier budowy - jest to jeden z zawodów zaufania publicznego, mającego na celu dopilnowania budowy od strony prawnej jak i konstrukcyjnej. Inżynier budowy to ogólne pojęcie, które należy dodatkowo podzielić na specjalizacje. Można być inżynierem budowy branż np.: sanitarnej, budowlanej czy elektrycznej. Czym różnią się Ci inżynierowie? W zależności od wykształcenia, zajmują się zakresem ze swojej branży. Oczywiście należy pamiętać o zadaniach, które są na styku branż, takie jak np. wykonanie przepustów pod drogą. Takie zadanie podlega teoretycznie pod branżę sanitarną, ale najczęściej przy wykonawstwie jest to działka inżyniera budowy branży drogowej, gdyż będzie wynikało to z harmonogramu budowy. Przy skomplikowanych pracach niezbędna będzie obecność kilku-kilkunastu inżynierów budowy z różnych dziedzin w tym samym czasie.

 

Co trzeba zrobić, by zostać inżynierem budowy? 

 

W sumie to przede wszystkim trzeba chcieć wskoczyć w te buty. Należy przede wszystkim skończyć studia na odpowiednim kierunku lub być w trakcie ich wykonywania. Firmy często wychodzą studentom naprzeciw i zatrudniają ich na część etatu. Jednak nie myślcie sobie, że robią to z dobrego serca - student czy osoba do 26 roku życia jest po prostu niższym kosztem dla firm.

 

Co można robić, będąc zatrudnionym jako inżynier budowy?

 

Są trzy główne drogi kariery jako inżynier budowy:

 • Inżynier budowy u podwykonawcy, 

 • Inżynier budowy u generalnego wykonawcy,

 • Inżynier budowy firmy zewnętrznej pełniącej nadzór inwestorski na budowie. 

 

Czym się różnią ?

 

Główną różnicą jest zakres wykonywanych obowiązków. Poniżej wypiszę podstawowe różnice, ale należy pamiętać, że niektóre z tych obowiązków mogą się przeplatać. Tak jak np. w przypadku, gdy generalny wykonawca nie zatrudnia podwykonawców tylko zarządza swoimi ekipami.

 

1. Inżynier budowy u podwykonawcy: 

 • wykonywanie zapytań ofertowych na materiał,

 • wykonywanie porównań oraz składanie zamówień, 

 • kosztorysowanie wykonania robót,

 • prowadzenie robót w sposób zgodny z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym,

 • nadzorowanie jakości i terminowości wykonywanych robót,

 • koordynacja pracy pracowników,

 • wykonywanie harmonogramu prac i stosowanie się do poleceń generalnego wykonawcy,

 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

 • kontakt z generalnym wykonawcą. 

 

2. Inżynier budowy u generalnego wykonawcy:

 • tworzenie i egzekwowanie harmonogramów prac, 

 • konieczność kreatywnego myślenia w sytuacjach kryzysowych,

 • rozmowy z gestorami sieci, zdobywanie wszelkiego rodzaju pozwoleń i uzgodnień na rozpoczęcie pracy oraz dokumenty odbiorowe wybudowanych elementów,

 • kontrola jakości i terminowości wykonywanych robót budowlanych,

 • monitorowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją wykonawczą,

 • weryfikacja dokumentacji wykonawczej,

 • rozliczanie ilościowe i jakościowe podwykonawców – dokonywanie odbiorów robót budowanych,

 • składanie zapytań ofertowych, poszukiwanie na rynku dostawców i podwykonawców,

 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej,

 • udział w przekazywaniu lokali dla Klientów wraz z koordynowaniem usuwania usterek w okresie gwarancji,

 • kontakt w sprawie odbiorów z inspektorami oraz firmą sprawującą nadzór inwestorski.

 

3. Inżynier budowy w firmie sprawującej nadzór inwestorski:

 • kontakt z generalnym wykonawcą i egzekwowanie harmonogramów,

 • wsparcie pracy kierownika projektu,

 • organizacja pracy biura budowy,

 • analiza problemów oraz przygotowywanie dokumentów budowy,

 • archiwizacja dokumentów,

 • organizacja obiegu dokumentacji,

 • przygotowywanie harmonogramów,

 • śledzenie postępów budowy,

 • prowadzenie rozliczeń budowy oraz analizy kosztów,

 • tworzenie baz danych oraz prezentacji,

 • przygotowanie raportów.


Cechy wspólne inżynierów budowy:

1)  egzekwowanie BHP,
2) skupienie i myślenie perspektywiczne, 
3) zaangażowanie oraz chęć do pracy.

 

Szukając sobie pracy jako inżynier budowy, warto być świadomym co cię czeka. Zakres obowiązków jest szeroki i to też wpływa na ilość godzin spędzanych dziennie w pracy. Niestety, mimo że Kodeks Pracy przewiduje ośmiogodzinny dzień pracy, to często na budowie się on po prostu - nie sprawdza. Praca stricte na budowie jest traktowana jako praca zadaniowa. Innymi słowy pracuje się do ukończenia zadania, ponieważ niektórych zadań nie można przerwać. 

 

Podsumowując, czy posada jako inżynier budowy jest dobra? Osobiście widzę to jako miejsce w którym bym się odnalazła. Dokładniej jako inżynier budowy w firmie sprawującej nadzór inwestorski. Dlaczego? Ponieważ, lubię jak wszystko się zgadza w papierach. Dobra organizacja pracy własnej i swojego zespołu jest tutaj kluczowa. Praca według ściśle określonych zasad jest dla mnie przyjemnością. Należy jednak pamiętać, że jest to co prawda po troszę praca między młotem, a kowadłem (inwestorem, a generalnym wykonawcą). 

 

Lubię jednak myśleć, że w budownictwie gramy do jednej bramki. Chodzi o to by projekt nad którym wszyscy pracują, był wykonany zgodnie ze sztuką i przede wszystkim nie stwarzał zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.

 


A ty widzisz się jako inżynier budowy? Jak tak to w jakiej kategorii, a być może to nie twoja bajka?

Rozwiń menu

Politechnika Gdańska

mgr inż. sanitarny

 

 

 

Beata Grucza

11 stycznia 2023