Prawo Budowlane

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) Stan prawny na dzień 20 stycznia 2022 roku. W przejrzystej formie, zawszę pod ręką! 

 

Rozwiń menu

Hej! Nagłówki poszczególncyh artykułów oznaczonych: [treść ], to nasze własne komentarze, mające ułatwić orientację w przepisach. 

Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa

Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych

Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze

Rozdział 5. Przewody kominowe

Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja

Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe

Rozdział 8. Instalacja elektryczna

Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe

Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna 106)

Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody

Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków

Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne

Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji

Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży

Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich

Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Rozdział 1. Zasady ogólne

Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza

Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznym

Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne

Rozdział 1. Wymagania ogólne

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział II - Samodzielne funkcje

                      techniczne w budownictwie

Rozdział IV - Postępowanie poprzedzające

                   rozpoczęcie robót budowlanych

Rozdział V - Rozpoczęcie i prowadzenie

                      robót budowlanych

Rozdział Va - Postępowanie w sprawie

                rozpoczęcia i prowadzenia  robót

            budowlanych z naruszeniem ustawy

Rozdział Vb - Zakończenie budowy

Rozdział VI - Utrzymanie obiektów

                        budowlanych

Rozdział VII - Katastrofa budowlana

Rozdział VIII - Organy administracji

                      architektoniczno-budowlanej i

                      nadzoru budowlanego

Rozdział IX - Przepisy karne 

Rozdział X - Odpowiedzialność

                      zawodowa w budownictwie

Rozdział XI - Przepisy przejściowe i

                        końcowe

Załącznik nr 1 - Załącznik do ustawy z

                           dnia 7 lipca 1994 r.

                           Kategorie obiektów

                           budowlanych